INDUSTRY 4.0

Процвітання країни будується завдяки інноваційним та успішним індустріям, які постійно впроваджують інновації та оновлюють: інфраструктуру, виробництво і продукти.

Рішення

Сучасність характеризується стрімким зростанням обсягів інформації, що виводить на перший план питання ефективної та швидкої обробки великих масивів даних та максимальної ефективності їх використання. Зміни, що вже відбулися чи відбудуться у найближчі роки тісно пов`язані  із тісним поєднанням виробництва та мережевих комунікацій.

Індустрія 4.0  характеризується як «розумна виробнича сторона», аналог «Інтернету речей», що орієнтований на споживача. Індустрія 4.0 базується на розумінні, що в сучасному світі має змінитися сам характер праці.  Рутинні чи типові операції мають бути здебільшого автоматизовані, передані швидким та ефективним машинам, в той час як людині в Індустрії 4.0 відведена роль контролера.

Розумні заводи, як частина  Індустрії 4.0, будуть контролюватися через Мережу, а основою управлінських рішень стане багаторівневе використання розумних датчиків, самоаналізу систем, додатків і моніторингу в режимі реального часу.

За допомогою такого всебічного аналізу та моніторингу актуальні дані збираються в реальному часі, виробляються персоналізовані продукти, створюються максимально оптимізований ланцюжок виробництва від замовлення продукту до отримання його споживачем в найкоротші терміни.

На кожному етапі відбувається збір даних та аналіз в режимі реального часу.

Принципи Індустрії 4.0

Сумісність   - полягає в тому, що пристрої, машини, сенсори та люди взаємодіють і спілкуються в одній системі, через інтернет речей (IoT). Виникає синергія між людським креативом та обчислювательними потужностями та швидкістю комп`ютерних систем.

Прозорість – віртуальний світ наповнюється цифровими копіями об'єктів реальності, які повторюють всі зв'язки, системи та функції, у які задіяний реальний фізичний клон. Це дозволяє акумулювати максимум даних про процеси на всіх етапах – дані постачаються з з сенсорів і датчиків в режимі реального часу та аналізуються згідно з контекстом, в якому вони генеруються.

Технічна підтримка – ще один важливий принцип Індустрії 4.0, який в широкому сенсі означає можливість повної заміни людини машиною для виконання типових, небезпечних чи рутинних завдань. Це базується на можливостях, які надають людині сучасні комп'ютерні системи, що збирають, аналізують та візуалізують  інформацію.

Делегування управлінських рішень кіберсистемам та заміщення людини комп`ютером в максимальній кількості випадків – останній важливий принцип Індустрії 4.0, що передбачає закономірне перетворення людини на контролерів, роль яких втручатися в екстренних чи нестандартних ситуаціях, в той час як більшість рутинних операцій виконується автоматично.